Psycholoog voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Eerstelijnspsychologische zorg

Kortdurende (lees: zo lang als nodig, zo kort als mogelijk), laagdrempelige en oplossingsgerichte begeleiding en behandeling van psychische en emotionele moeilijkheden.

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun ouders (0-23 jaar)

Individuele gesprekken

Recht op 10 sessies per 12 maanden zonder doorverwijzing
Recht op 20 sessies per 12 maanden met doorverwijzing

Eerste sessie is gratis, volgende sessies bedragen 11 euro per sessieGeconventioneerd eerstelijnspsycholoog, aangesloten bij het West-Vlaams integrerend netwerk geestelijke gezondheid (WINGG).
Lees hier ook: https://wingg.be/aanbod/eerstelijnspsycholoog

Psychotherapie

Therapie kan verschillende vormen aannemen, samen zoeken we naar de best passende manier voor jou. We bekijken samen hoe we in gesprek gaan, met woorden, met tekeningen, met spelen, tijdens een wandeling etc.